Shora Zamani Moderator

Linköpings Stadsmission

Moderator för

12. Våld i nära relation och beroendeproblematik

Torsdag 10:30 - 12:00 Presscenter

Projektledare i det nationella Arvfondsprojektet: Våldsutsatta personer med beroendeproblematik.

Personlig presentation
Projektledare för det nationella projektet "Utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med beroendeproblematik" på Linköpings Stadsmission.

Ett projekt finansierat av Arvsfonden.