Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 01. Invigning

01. Invigning Har passerat

Torsdag 15 november 2018 09:00 - 10:00 Victoriahallen

Föreläsare: Anna Holmqvist, Elin Klinga, Etienne Glaser, Jenny Westerstrand, Stina Oscarson, Ulla Thorslund
Moderator: Dona Hariri

Att utsättas för våld är att utsättas för en kränkning av sina mänskliga rättigheter. Att gå fri från våld är en mänsklig rättighet. Vi inviger Mänskliga Rättighetsdagarna med dans, icke-våldsmetoder, välkomsttal och en panel på temat Rätten till ett liv fritt från våld

Medverkande: Dansgruppen JUCK, Etienne Glaser, Elin Klinga m.fl.
Konferencier: Dona Hariri
Sång: Anja Björk, Angelica Jennesved och Ellinor Sterner. 

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Näringsliv
Media

Språk

Svenska
English

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Anna Holmqvist FöreläsareUtställare

Bris

press- och opinionsansvarig på Bris. Bris grundades 1971 som en reaktion på ett mycket uppmärksammat fall då en 3-årig flicka blev ihjälslagen av sin styvpappa. Organisationens första mål var att misshandel av barn i uppfostringssyfte skulle förbjudas och Bris var mycket aktiva i samhällsdebatten som ledde till att Sverige 1979 fick världens första förbud mot barnaga. Rätten till ett liv fritt från våld är fortfarande centralt i Bris arbete då alltför många barn i Sverige och världen fortfarande utsätts för våld. Förra året hade Bris över 5000 kontakter med barn och vuxna om våld. Barns dagliga vittnesmål till Bris beskriver allt ifrån luggningar, nypningar, hån och trakasserier, till sexuella övergrepp och tortyrliknande bestraffningar.

Elin Klinga Föreläsare

Etienne Glaser Föreläsare

Jenny Westerstrand Föreläsare

Roks

Ordförande, Roks. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, samlar drygt 100 medlemsjourer. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar aktivt med att informera makthavare, medier och allmänhet om den verklighet som våra jourer möter.

Stina Oscarson Föreläsare

Ulla Thorslund Föreläsare

Ulla Thorslund är stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista, ett av fjorton stadsdelsområden i Stockholms stad. Hon har arbetat länge i staden, bland annat som stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby, Farsta och Enskede-Årsta.
I Rinkeby-Kista prioriterar hon bland annat samverkan med föreningar, samfund, polis och näringsidkare. Nyligen genomfördes en våldsförebyggande vecka i stadsdelsområdet med fokus på normer, machoideal och vårt gemensamma ansvar. Ett av syftena med veckan var att lyfta fram stadens långsiktiga våldsförebyggande arbete. Ett sådant exempel är det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention, MVP som i Rinkeby-Kista genomförs i tre högstadieskolor i samverkan mellan polis, skola och socialtjänst.
Stödet till våldsutsatta är också högt prioriterat i staden. Rinkeby-Kista var tidigt ute med att inrätta ett särskilt kvinnofridsteam.

Dona Hariri Moderator