Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Hot & våld på jobbet

Hot & våld på jobbet Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:30 - 11:00 Lilla scen

Föreläsare: Daniel Hjalmarsson

Filmer om hot & våld i arbetslivet. Ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete. Genom kunskap, delaktighet och krav på konkreta åtgärder kan vi minska hotet och våldet på arbetsplatserna. Akademikerförbundet SSR har gjort fyra filmer om hot och våld i arbetslivet som är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussioner på arbetsplatsen, i din förening eller i din ledningsgrupp om du är chef. Hur ska vi hantera hot och våld, och vad kan vi göra för att förebygga? Till varje film finns information om vad som gäller, vem som ansvarar för vad, checklistor och länkar till mer information. Förbundet har också gjort en faktaspäckad handbok om hot och våld i arbetslivet. Tillsammans ser vi filmerna, diskuterar, ställer frågor och delar erfarenheter med varandra. Vi jobbar för ett arbetsliv fritt från hot och våld.


Arrangör(er)

Akademikerförbundet SSR

Taggar

Arbetsplatsen
Våldets effekter
Våldsprevention
Våldsutsatt

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Föreläsare

Daniel Hjalmarsson Föreläsare

Akademikerförbundet SSR