Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 12. Våld i nära relation och beroendeproblematik

12. Våld i nära relation och beroendeproblematik Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:30 - 12:00 Presscenter

Föreläsare: Jacqueline Forsell, Johanna Trygg, Narges Ravanbakhsh
Moderator: Shora Zamani

Få inblick i verklighetsbaserat utbildningsmaterial, ta del av Oasen HVBs erfarenheter av att arbeta med målgruppen och lyssna till panelsamtal mellan Socialstyrelsen, forskare, representant från socialtjänsten och Linköpings Stadsmission

PROGRAM

1. Vem är målgruppen och varför behöver vi lyfta våldsutsatthet och beroendeproblematik?
Jacqueline Forsell och Johanna Trygg, Oasen HVB

2. PANELSAMTAL: Varför får inte målgruppen den lagstadgade hjälp de har rätt till? Vad är det offentligas ansvar för att säkerställa rätt insatser, och vad blir konsekvenserna för samhället och individer när så inte sker.
Sanna Detlefsen – direktor, Linköpings Stadsmission
Maria Boustedt Hedvall – utredare, Socialstyrelsen
Anna Persson – doktorand, Karolinska Institutet, psykolog
Lisa Viksten –  enhetschef, beroendeenhet 2, Uppsala kommun

Moderator: Shora Zamani – projektledare i utbildningsprojektet ”Våldsutsatta personer med beroendeproblematik”, Linköpings Stadsmission

3. Målgruppens svaga samhälleliga skydd
Narges Ravanbakhsh, Amphi Produktion

Beroendeproblematik medför ett stigma som många gånger skymmer sikten och döljer vem individen är och hur livssituationen ser ut i övrigt. Om en person är utsatt för våld av en partner eller någon annan i sin omgivning komplicerar en beroendesjukdom situationen ytterligare. I relation till de stöd- och skyddsinstanser som målgruppen kan tänkas komma i kontakt med, exempelvis socialtjänst, polis, sjukvård och behandlingshem, hamnar ofta beroendet i fokus som det primära problemet. I de strikta stuprör om ansvar och kunskap som uppstår i fälten mellan sjukvård, socialtjänst och stöd och skydd, hamnar dessa personer väldigt ofta mellan stolarna och deras utsatthet osynliggörs. 

Att lagstadgade rättigheter gällande våldsutsatthet hos personer med beroendeproblematik inte uppfylls kan förstås dels som en fråga om bristande resurser, och dels som en fråga om kunskapsbrist. Ytterst få kommuner i landet kan idag erbjuda skyddat boende vid en allvarlig hotbild om personen är påverkad av alkohol eller narkotika. Professionella vittnar om bristande resurser över hela landet och många uttrycker en frustration över att det är svårt att få gehör gällande våldsutsatta personer med beroendeproblematik. 

Projektet slutmål är att genom spridning av kunskap komma tillrätta med de stora svårigheter som möter personer med substansbrukssyndrom när de söker skydd från våld. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Arrangör(er)

Linköpings stadsmission och Amphi produktion

Taggar

Hemmet
Diskriminering
Fakta och statistik
Metod och verktyg
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Våld i nära relationer
Våldets effekter
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Jacqueline Forsell Föreläsare

Linköpings Stadsmission

Behandlingsansvarig Oasen HVB

Johanna Trygg Föreläsare

Linköpings Stadsmission

Behandlingsansvarig Oasen HVB

Profilbild för Narges Ravanbakhsh

Narges Ravanbakhsh Föreläsare

Amphi Produktion

Utbildningsledare, processledare, projektmedarbetare

Profilbild för Shora Zamani

Shora Zamani Moderator

Linköpings Stadsmission

Projektledare i det nationella Arvfondsprojektet: Våldsutsatta personer med beroendeproblematik.