Annika Otterstedt Talare

Sida

Talare för

Leave no one behind - svenskt bistånd i kris och konflikt

Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen

Annika Otterstedt är biträdande avdelningschef för Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd på Sida och har innan dess varit biståndsråd på svenska ambassaden i Colombia.