Jenny Westerstrand Föreläsare

Roks

Föreläsare för

01. Invigning

Torsdag 09:00 - 10:00 Victoriahallen

Ordförande, Roks. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, samlar drygt 100 medlemsjourer. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar aktivt med att informera makthavare, medier och allmänhet om den verklighet som våra jourer möter.