Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 05. Barns rätt till skydd mot våld och sexuella övergrepp

05. Barns rätt till skydd mot våld och sexuella övergrepp Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:30 - 12:00 T3

Föreläsare: Carolina Jernbro, Martina Svensson, Åsa Landberg, Åsa Lundström Mattsson

Stiftelsen Allmänna Barnhuset presentera under seminariet tre delar från vårt temaområde våld mot barn: 1. En nationell kartläggning av våld mot barn i Sverige genomfördes under 2016 till 2018. Den ger bland annat svar på hur vanligt det är att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel och hur de elever som utsätts mår. Kartläggningen tar också upp vad dagens föräldrar upplever som viktigt i barnuppfostran.
 2. En rapport om barn, sexuella övergrepp och nätet visar att barn och unga kan bli utsatta för sexuella övergrepp på nätet, såväl av andra barn och unga som av vuxna. Det är angeläget att alla som arbetar med barn lär sig mer om nätrelaterade övergrepp. Kunskap behövs för att förebygga och för att ge de barn som ändå utsätts det skydd och den rehabilitering de har rätt till.
 3. Med hjälp av webbplatser Dagsattprataom.se vill Stiftelsen Allmänna Barnhuset öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp. Webbplatsen har kompletterats med en handledning för skolpersonal så att materialet ska kunna användas och spridas i skolan.

Arrangör(er)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Taggar

Skolan
Nätet
Den egna kroppen
Barn
Diskriminering
Fakta och statistik
Folkhälsa
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter
Sexualiserat våld
Trakasserier
Ungdom
Våld i nära relationer
Våld mot barn
Våldets effekter
Våldsprevention
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Tjänstepersoner vid landsting/region

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Carolina Jernbro Föreläsare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Fil. Dr och lektor i folkhälsovetenskap

Martina Svensson Föreläsare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Adjunkt på folkhälsovetenskap Karlstads universitet

Åsa Landberg Föreläsare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Åsa Lundström Mattsson FöreläsareUtställare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset