Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

PraLin - Verktyg för lika rättigheter i skolan Har passerat

Torsdag 15 november 2018 11:30 - 12:00 Lilla scen

Föreläsare: , Anna Stendin, Olivia Novotny Bill, Sara Duarte

PraLin - Verktygsboken för praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. ADU och MmD presenterar den nya boken för skolpersonal som vill ha stöd i sitt praktiska arbete med lika rättigheter. Under seminariet berättar vi om praktiska verktyg mot diskriminering och för lika rättigheter. ADU och MmD två av 16 ideella antidiskrimineringsbyråer i Sverige. ADU och MmD arbetar för att motverka och förebygga diskriminering. Det gör vi genom kostnadsfri rådgivning till privatpersoner samt genom information, utbildning och opinionsbildning. Vi är verksamma lokalt, nationellt och internationellt. Boken och verktygen som presenteras under seminariet är resultatet av flera arvsfondsprojekt med fokus på barn och ungas rättigheter i förskola och skola.

Arrangör(er)

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Malmö mot Diskriminering (MmD), Sensus

Taggar

Skolan
Diskriminering
Metod och verktyg
Ojämlikhet
Trakasserier

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Föreläsare

Anna Stendin Föreläsare

Anna Stendin är pedagog och verksamhetsutvecklare på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, och har ansvarat för omarbetningen av Verktygsboken PraLin - Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan

Olivia Novotny Bill Föreläsare

Olivia Novotny Bill är statsvetare och verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, och har medverkat till omarbetningen av Verktygsboken PraLin - Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan

Sara Duarte Föreläsare

Sara Duarte är projektledare för DiBU - Diskriminering mot barn och unga, ett projekt inom Malmö mot Diskriminering, MmD. Sara har medverkat till omarbetningen av Verktygsboken PraLin - Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan