Ulla Thorslund Föreläsare

Föreläsare för

01. Invigning

Torsdag 09:00 - 10:00 Victoriahallen

Ulla Thorslund är stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista, ett av fjorton stadsdelsområden i Stockholms stad. Hon har arbetat länge i staden, bland annat som stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby, Farsta och Enskede-Årsta. I Rinkeby-Kista prioriterar hon bland annat samverkan med föreningar, samfund, polis och näringsidkare. Nyligen genomfördes en våldsförebyggande vecka i stadsdelsområdet med fokus på normer, machoideal och vårt gemensamma ansvar. Ett av syftena med veckan var att lyfta fram stadens långsiktiga våldsförebyggande arbete. Ett sådant exempel är det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention, MVP som i Rinkeby-Kista genomförs i tre högstadieskolor i samverkan mellan polis, skola och socialtjänst. Stödet till våldsutsatta är också högt prioriterat i staden. Rinkeby-Kista var tidigt ute med att inrätta ett särskilt kvinnofridsteam.