Anna Holmqvist FöreläsareUtställare

Bris

Föreläsare för

01. Invigning

Torsdag 09:00 - 10:00 Victoriahallen

press- och opinionsansvarig på Bris. Bris grundades 1971 som en reaktion på ett mycket uppmärksammat fall då en 3-årig flicka blev ihjälslagen av sin styvpappa. Organisationens första mål var att misshandel av barn i uppfostringssyfte skulle förbjudas och Bris var mycket aktiva i samhällsdebatten som ledde till att Sverige 1979 fick världens första förbud mot barnaga. Rätten till ett liv fritt från våld är fortfarande centralt i Bris arbete då alltför många barn i Sverige och världen fortfarande utsätts för våld. Förra året hade Bris över 5000 kontakter med barn och vuxna om våld. Barns dagliga vittnesmål till Bris beskriver allt ifrån luggningar, nypningar, hån och trakasserier, till sexuella övergrepp och tortyrliknande bestraffningar.