Rebecka Andersson Paneldeltagare

Unizon

Paneldeltagare för

02. Violence – it’s a man’s issue!

Torsdag 10:30 - 12:00 Victoriahallen

98. Ett år efter #metoo – vad händer nu?

Lördag 13:00 - 14:00 T1

verksamhetsutvecklare våldsprevention på Unizon

Personlig presentation
Verksamhetsutvecklare förebyggande arbete, Unizon