Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

06. Varför medför ADHD ökad risk för kriminalitet och utsatthet? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:30 - 12:00 T4

Föreläsare: Annica Nilsson, Marie Adolfsson

ADHD innebär brister i de exekutiva funktionerna. Det kan bland annat ta sig uttryck i form av svårigheter att planera och organisera, att se konsekvenser, svag tidsuppfattning och svagt arbetsminne. Personer med ADHD har också ofta svårt med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Vårt samhälle med höga krav på kognitiv förmåga, gör det svårt för många. Idag vet forskningen mycket om ADHD, men kunskapen är inte tillräckligt spridd vilket är ett stort problem. För ADHD syns inte, men visar sig i ett normbrytande beteende som kan tolkas som slarv, ovilja och orsakade av föräldrar som brister i sin gränssättning, av den som inte vet. Fördomar och bristande förståelse för svårigheterna är vardag och ofta har skola, arbetsliv eller stödjande myndigheter inte gett förutsättningar – i strid med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Brister i förståelse och stöd skapar sämre förutsättningar för de som löper ökad risk för socioekonomisk utsatthet, arbetslöshet, missbruk och kriminalitet. Ett bra bemötande och adekvat stöd skulle minska utsattheten och ge andra möjligheter i livet.

Denna föreläsning ger kunskap om ADHD; orsaker och samsjuklighet, beskriver utmaningar som personer med ADHD möter och hur de kan motverkas.


Arrangör(er)

Riksförbundet Attention och Attention Utbildning

Taggar

Skolan
Diskriminering
Funkofobi
Våldsprevention
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Annica Nilsson Föreläsare

Intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention

Marie Adolfsson Föreläsare

Leg sjuksköterska och terapeut med över 20 års erfarenhet inom
psykiatrin; både inom klinisk verksamhet, forskning och som föreläsare och handledare. Utbildningsansvarig Attention Utbildning.