Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

04. Vad händer med pressfriheten i Europa? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:30 - 12:00 T2

Moderator: Jenny Wiik
Paneldeltagare: Ginna Lindberg, Jonas Nordling, Lars Gunnar Erlandson, Marika Griehsel

Fri och oberoende journalistik är ett viktigt demokratiskt fundament, men globalt har vi under lång tid sett en utveckling där friheten begränsas. Världens ledare har utvecklat paranoia mot journalistik och öppen diskussion och vi går mot en ny era av propaganda och populism. Hat och hot mot journalister ökar och en allt mer långtgående statlig övervakning försämrar källskyddet. Även i Europa befinner sig pressfriheten på ett sluttande plan, enligt Reportrar utan gränsers årliga mätningar. Framför allt EU-länderna Polen och Ungern har utmärkt sig genom ökad statlig kontroll över informationsförmedlingen, men även England, Frankrike och Italien pekar neråt i pressfrihetsindexet. Sverige har fortfarande ett av världens friaste och mest stabila mediesystem, men situationen i våra grannländer visar att detta inte kan tas för givet.

På seminariet fokuseras frågan; vad händer med pressfriheten i Europa? Vilka utmaningar möter den europeiska journalistiken? Vilka konsekvenser får dessa utmaningar för journalistikens demokratiska funktioner? Och vad kan vi lära oss av den europeiska utvecklingen? 

Arrangör(er)

Göteborgs universitet

Taggar

Arbetsplatsen
Demokrati

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Jenny Wiik Moderator

Docent och programkoordinator MA in Investigative Journalism (MIJ), JMG

Ginna Lindberg Paneldeltagare

Chef för SR:s utrikesredaktion

Jonas Nordling Paneldeltagare

Svenska journalistförbundet

Lars Gunnar Erlandson Paneldeltagare

Reporter utan gränser

Marika Griehsel Paneldeltagare

Fojo mediainstitutet