Åsa Landberg Föreläsare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Föreläsare för

05. Barns rätt till skydd mot våld och sexuella övergrepp

Torsdag 10:30 - 12:00 T3

Leg psykolog, leg psykoterapeut