Daniel Hjalmarsson Föreläsare

Akademikerförbundet SSR

Föreläsare för

Hot & våld på jobbet

Torsdag 10:30 - 11:00 Lilla scen