David Sandberg Hjelm Föreläsare

Bris

Föreläsare för

Att barnrättsanpassa skyddade boenden för barn som upplevt våld hemma

Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen

Chef för Bris gruppstöd