Elin Jönsson Föreläsare

Medioteket, Stockholm stad

Föreläsare för

11. Våld, rasism och mytbildning: Bilden som vapen och identitetsskapare

Torsdag 10:30 - 12:00 C8

Elin Jönsson är filmpedagog på Medioteket, en enhet inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Elin arbetar också tillsammans med Statens Medieråd med att ta fram metodmaterial om hur bilder skapar och förändrar vår uppfattning om världen.