Anna Blücher Moderator

Forum Syd

Moderator för

Leave no one behind - svenskt bistånd i kris och konflikt

Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen

Anna Blücher är policyrådgivare på Forum Syd där hon arbetar med biståndspolitiska frågor och Agenda 2030.