Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 03. Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

03. Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:30 - 12:00 T1

Talare: Agneta Broberg
Moderator: Anna Öberg Danielsson
Paneldeltagare: Anna Rosenmüller Nordlander, Helene Jesnes, Lina Tidell, Linda Palmetzhofer, Trine Hammer

#Metoo har bekräftat och visat på allvaret med sexuella trakasserier och andra trakasserier på arbetsplatserna. Hur kan de stoppas? DO samlar en panel som diskuterar olika sätt att motverka och förebygga trakasserier i arbetslivet med utgångspunkt från svenska och skandinaviska erfarenheter.

Medverkande: Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg (inleder), Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO, Helene Jesnes, juridisk rådgivare på Likestillings- och diskrimineringsombudet, LDO, i Norge, Trine Hammer senior inspektör på Arbeidstilsynet i Norge, Linda Palmetzhofer, förste vice ordförande för Handelsanställdas förbund, Lina Tidell, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita.

I samband med seminariet kommer DO:s digitala guide till aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet att presenteras.

Moderator: Anna Danielsson Öberg, arbetsmarknadsjournalist


Främsta målgrupper: Arbetsgivare och fackförbund, HR-personal, chefer med personalansvar, arbetsmiljöansvariga, skyddsombud.

 

 

Arrangör(er)

Diskrimineringsombudsmannen

Taggar

Arbetsplatsen
Diskriminering
Trakasserier

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Näringsliv

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Agneta Broberg Talare

DO Agneta Broberg inleder och avslutar seminariet.

Anna Öberg Danielsson Moderator

Anna Öberg Danielsson är arbetsmarknadsjournalist, författare och debattör.

Anna Rosenmüller Nordlander Paneldeltagare

Anna Rosenmuller Nordlander är processförare på DO. Hon kommer att tala om aktuell rättspraxis utifrån DO:s domstolsprövningar i mål om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Helene Jesnes Paneldeltagare

Helene Jesnes är jurist och senior rådgivare på norska ombudsmannen mot diskriminering, LDO. Hon kommer att samtala med Trine Hammer, inspektör på norska Arbeidstilsynet, om ett unikt samarbete som bedrivits i Norge när det gäller tolkning av och utbildning om diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Lina Tidell Paneldeltagare

Lina Tidell är arbetsrättsjurist på Visita, arbetsgivareförening för besöksnäringen. Hon kommer att berätta om ett partsgemensamt webbutbildningsprojekt för att motverka trakasserier på arbetsplatsen. webbutbildningen heter https://www.prevent.se/schystvardag/ och har tagits fram av i en samverkan mellan Visita, HRF, Unionen och Kommunal.

Linda Palmetzhofer Paneldeltagare

Linda Palmetzhofer är förste vice ordförande för Handelsanställdas förbund. Hon kommer att berätta om förbundets arbete för att ta tillvara de erfarenheter och förslag som flera #metoo-upprop inom Handels områden har fört fram som ett sätta att motverka trakasserier i arbetslivet.

Trine Hammer Paneldeltagare

Trine Hammer är senior inspektör på norska Arbeidstilsynet. Hon kommer att samtala med Helene Jesnes, jurist och senior rådgivare på norska ombudsmannen mot diskriminering, LDO, om ett unikt samarbete som bedrivits i Norge när det gäller tolkning av och utbildning om diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.