Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Aktiv fredskultur – lär dig konflikthantering

Aktiv fredskultur – lär dig konflikthantering Har passerat

Torsdag 15 november 2018 11:00 - 11:30 Globala scenen

Workshop leader: Anna Vigdis Gustavsson
Workshop facilitator: Annika Spalde

Vill du lära dig mer om hur du kan bidra till aktiv fredskultur och bli bättre på konflikthantering? 


Konflikter och spänningar är en oundviklig del av människors relationer. Konflikter kan utvecklas negativt om de osynliggörs eller bemöts destruktivt. Men konstruktivt hanterade konflikter kan ge förutsättning för förändring och samarbete. När människor med olika erfarenheter, idéer och fördomar delar plats kan konflikter uppstå. Men en konflikt kan även vara ett första steg till gott samarbete! Därför talar vi hellre om konflikthantering än om konfliktslösning.  

Kristna Fredsrörelsens har tagit fram en utbildning som ger verktyg för konstruktiv hantering av till exempel underliggande organisatoriska, tvärreligiösa eller interkulturella spänningar. Det sker genom att analysera konflikter, stärka dialog och motverka intolerans. I utbildningen lär man sig att dra nytta av konflikter istället för att låta dem störa verksamheten. 

Seminariet är ett smakprov från utbildningen där deltagarna får  handfasta redskap hur man kan analysera konflikter, stärka dialog och motverka intolerans.

Arrangör(er)

Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Taggar

Diskriminering
Icke-våld
Konflikt
Metod och verktyg
Trygghet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Anna Vigdis Gustavsson Workshop leader

Utbildningssekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Annika Spalde Workshop facilitator

Ickevåldsutbildare,Kristna Fredsrörelsen