Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

11. Våld, rasism och mytbildning: Bilden som vapen och identitetsskapare Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:30 - 12:00 C8

Föreläsare: Elin Jönsson, Emma Rolander, Linda Spolén

Hur kan bilder förstärka och skapa myter? Och hur används de i modern mytbildning om våld och rasism? 

Vi lever i ett samhälle där framför allt Internet har gjort att bilder sprids, omformas, återuppstår och skickas vidare i ett ständigt förlopp. I ett sådant samhällsklimat är det viktigt att ringa in bildens funktion. 

Förutom att konstatera vad vi ser och vem som är avsändare behöver vi fråga oss: hur ser sammanhanget ut? Vilken slags berättelser och mytbildning formar flera bilder tillsammans? Vi behöver även arbeta med att stärka barn och ungas kunskaper kring algoritmer, bilders metadata och bildmanipulation. 

Arrangör(er)

Medioteket, Stockholms stad

Taggar

Skolan
Nätet
Rasism
Ungdom
Våldsbejakande extremism

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Elin Jönsson Föreläsare

Medioteket, Stockholm stad

Elin Jönsson är filmpedagog på Medioteket, en enhet inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Elin arbetar också tillsammans med Statens Medieråd med att ta fram metodmaterial om hur bilder skapar och förändrar vår uppfattning om världen.

Emma Rolander Föreläsare

Stockholms stad

Emma Rolander är bibliotekskonsulent på Regionbibliotek Uppsala där hon arbetar med Digitalt först, ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal.

Linda Spolén Föreläsare

Medioteket, Stockholms stad

Linda Spolén är "internetdetektiv" och arbetar med fortbildning för lärare inom medie- och informationskompetens och digital kompetens på Medioteket, en enhet inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Linda har också skrivit läromedel och är medförfattare till "Kritisk användning av nätet", en av Skolverkets digitaliseringsmoduler.