Klas Bjurström Talare

Svenska Afghanistankommittén

Talare för

Leave no one behind - svenskt bistånd i kris och konflikt

Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen

Klas Bjurström är handläggare för strategisk ledning på Svenska Afghanistankommittén.