Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Att förebygga våld vid demenssjukdom

Att förebygga våld vid demenssjukdom Har passerat

Torsdag 15 november 2018 11:00 - 11:30 Lilla scen

Föreläsare: Lotta Olofsson, Tove Ahner

En person med demenssjukdom kan missförstå situationer och ha svårigheter att tolka sin omgivning. Det kan leda till vredesutbrott och risk för våld. För att förebygga detta behövs kunskap hos både anhöriga, personal och andra som möter personer med demenssjukdom.


Vi berättar om vanliga situationer som kan uppstå i mötet mellan en person med demenssjukdom och personer i närheten. Ett bra bemötande och faktorer i miljön kan minska risken för missförstånd och otrygghet.


Det finns olika metoder och förhållningssätt som ger verktyg både för anhöriga och personal.

Vi beskriver kort följande:


- Det nationella kvalitetsregistret BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)

- Stiftelsen Svenskt Demenscentrums Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

-  Durewallinstitutets metod Att förebygga och bemöta utagerande beteenden vid demenssjukdom.

Arrangör(er)

Äldreförvaltningen, Stockholms stad

Taggar

Hemmet
Metod och verktyg
Våld i nära relationer
Våldsprevention
Äldre

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Lotta Olofsson Föreläsare

Arbetsterapeut och strateg, äldreförvaltningen, Stockholms stad, samt Demensförbundet

Tove Ahner Föreläsare

Arbetsterapeut och strateg, äldreförvaltningen, Stockholms stad