Narges Ravanbakhsh Föreläsare

Amphi Produktion

Föreläsare för

12. Våld i nära relation och beroendeproblematik

Torsdag 10:30 - 12:00 Presscenter

Utbildningsledare, processledare, projektmedarbetare