Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

100

A little less conversation

Anna Adelöf Kragh
Tisdag 15:30 - 16:00 Precisionsmedicin
Svenska, Precisionsmedicin, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Dokumentation, Patientsäkerhet

a little more data please... Med standardiserad data kan vi göra så mycket mer än vad vi kan idag, för samhället och patienten, utifrån rådande förutsättningar och ärvda gener.

A multimodal garment with integrated sensors for monitoring epilepsy, Parkinson’s disease and stroke

Dongni Buvarp
Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning

A multimodual garment with integrated sensors was previously developed by the multidisciplinary wearITmed consortium including a close collaboration between researchers from medicine, engineering, textile and material science. The sensor garment with multiple integrated sensors (including accelerometers, gyroscopes, optical sensors and textile electrodes) can be used for continuous monitoring of movements and physiologically related variables (e.g. pulse, heart rate variability and changes in blood pressure) which is of great interest in neurological diseases. The garment was developed with a large focus on meeting the needs of professionals and patients’ while maintaining ease-of-use and technical stability.

100

Arbete med automatisering inom myndighetsutövning, hur har vi gjort i Västerås

Helena Nilsson
Tisdag 15:30 - 16:00 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun

Ett exempel på automatisering där ”roboten” inte gav den största effekten

100

Digitala hjälpmedel - en projektkavalkad

Alexandra Björnham, Charlotte Magnusson, Erik Borälv, Henrik Essunger, Johan Boye, Johan Jansson, Karin Skog, Kim Nilke Nordlund, Louise Tengstrand, Margareta Frost, Mattias Davidsson
Tisdag 15:30 - 17:00 Framtidens hjälpmedel är digitala
Svenska, Digitala hjälpmedel, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Erik Borälv på Vinnova leder denna projektkavalkad där projekt som fått bidrag i Vinnovas satsning på digitala hjälpmedel samt i Post- och telestyrelsens innovationstävlingar berättar om sina lösningar.

100

Digitala möjligheter med stor potential i Mödrahälsovården

Eva Estling, Helena Palm, Kerstin Petersson, Lisa Ryding
Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Användbarhet

Mödravården har unikt goda förutsättningar att förverkliga digitala möjligheter, och förväntningarna på digitala lösningar är högre än vad mödrahälsovården erbjuder idag. Ändå går utvecklingen (för) långsamt. Detta är resultatet av en kartläggning av mödravårdens digitalisering som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) gjort. Kartläggningen visar också på behov av bättre samordning och styrning. I presentation tar vi också upp hur kartläggningen genomfördes, och hur den kan appliceras även i andra delar av vården. Vi ger konkreta exempel på goda digitala lösningar som används i verksamheterna idag och vi redovisar ett lyckat projekt som gäller utveckling av digitala vårdmöten. Vi presenterar även hur kartläggningen kan tas vidare i det praktiska arbetet.

100

Formering av ett nätverk för utbildning inom ehälsa

Evalill Nilsson, Nadia Davoody
Tisdag 15:30 - 17:00 Kompetensförsörjning
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning

Var med och forma framtidens utbildning inom ehälsa! För att Sverige ska kunna bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter behövs kunskap och kompetens. I en workshop som anordnas gemensamt av Centrum för Hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet kommer vi därför att tillsammans diskutera vilka utbildningar och insatser som behövs och hur vi gemensamt kan forma ett nätverk där vi kan lära av varandra, hitta kontakter och inspireras av varandra. Alla ni som är intresserade av utbildning och kompetensutveckling inom ehälsa är hjärtligt välkomna vare sig ni arbetar inom universitet, vård/omsorg, förvaltning, företag eller någonting annat.

Hälso- och sjukvårdens behov av digitalt språkverktyg – vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Peter Daneryd
Tisdag 15:30 - 16:00 Framtidens vård
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Hälso- och sjukvården och omsorgen i Sverige står inför en rad omfattande reformer, vilka sammantagna syftar till att förbättra kvaliteten i vårdresultatet och patientupplevelsen liksom att förbättra jämlikheten och tillgängligheten. Reformen för ökad kunskapsstyrning är i förgrunden och stora krav ställs på vårdens möjligheter att implementera ny kunskap i systematisk kvalitetsutveckling. Verksamhetsstyrd utveckling av IT kommer därför att vara avgörande även inom området kommunikation mellan patient och vårdgivare, speciellt när patienten blir alltmer av medskapare i vården.

100

Internationell standardisering- vad har hänt sedan sist?

Björn-Erik Erlandsson, Helen Broberg, Jessica Rosenälv, Magnus Fogelberg, Mikael Wintell
Tisdag 15:30 - 17:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Under detta pass kommer svenska experter från SIS tekniska kommitte för Hälso- och sjukvårds informatik, berätta om hur de arbeten som presenterades 2019 har gått framåt och vad som har duiskuterats under framtagandet.

100

Kan ersättnings- och styrmodeller driva förändring? Eller är det annat som driver innovation?

Daniel Forslund, Krister Björkegren, Tobias Nilsson, Agneta Karlsson, Towa Jexmark
Tisdag 15:30 - 16:30 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Livesändning

100

National Monitoring of eHealth in the Nordic Countries – Perspectives from Researchers and Government Agencies

Annemieke Ålenius, Christian Nøhr, Gudrun Audur Hardardottir, Kenneth Bøgelund Ahrensberg, Sabine Koch
Tisdag 15:30 - 17:00 Implementering
Engelska, Annat, eHälsa, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Many countries have introduced national strategies for developing, disseminating and implementing eHealth. It is however not so common to find thorough monitoring activities that evaluate what has been achieved and whether the goals in the strategies really have been accomplished. The Nordic eHealth Research Network (NeRN), which was established by the Nordic Council of Ministers’ eHealth group, has been developing indicators to monitor national progress in eHealth implementation in the Nordic countries since 2012. The results point at important differences in the approach in the different Nordic countries and also call attention to areas to consider in order to realize national policies. Major results of the NeRN work will be presented and discussed between researchers and government representatives.

Nu skrotar vi faxen och kör Säker digital kommunikation från 2021 - hur skapar du beredskap i din verksamhet?

Brita Rösblad, Hans Ahlqvist, Malin Domeij, Marco de Luca
Tisdag 15:30 - 16:30 Teknik
Svenska, Implementering, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Säker digital kommunikation är en gemensam angelägenhet för hela den offentliga sektorn och privata utförare. Behoven är störst inom vård och omsorg, socialtjänst och skola, där vi idag saknar bra, säkra och digitala kommunikationssätt. På seminariet får du koll på vad Säker digital kommunikation är. Piloterna, bl.a. Region Värmland och Arbetsförmedlingen, delar med sig av sina erfarenheter. Du får med dig frågeställningar och en råd kring vad du behöver tänka på för att din verksamhet ska kunna anpassa till och införa Säker digital kommunikation. Tillfälle ges till diskussion och frågor.

100

Produktionskontoret – Ryggraden för vård via nätet

Elin Andersson, Ola Winquist
Tisdag 15:30 - 16:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Implementering, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Inspelad föreläsning

Region Skåne har etablerat ett Produktionskontor, en central funktion för e-tjänsten Stöd och behandling. Vi skapar, supporterar och implementerar Stöd- och behandlingsprogram. Vi vill delge hur vi byggt upp Produktionskontoret och hur vi möter verksamhetens behov av vård via nätet.

100

Robotar, AI och ny teknik – hur påverkas morgondagens kompetenser och arbetsuppgifter?

Anders Ekholm, Johan Gustafsson, Karin Båtelson, Marie Morell, Patric Nilson, Sineva Ribeiro
Tisdag 15:30 - 16:30 2. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Innovativ/forskning, Etik, Livesändning

100

Swelife Diabetes 2018-2020: Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Kaija Seijboldt, Lars Gustavsson, Ulf Wretling
Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Information/myndighet

Swelife diabetes är kortbenämning på ett utvecklingsprogram för förbättrad diabetesvård. och forskning. Karolinska Institutet, Region Stockholm, CGI och Telia Company utgör parter i projektet.

100

Teknikutvecklingens tempo utmanar offentlig sektor

Charlotte Hall
Tisdag 15:30 - 16:00 Ekosystem
Svenska, Teknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Etik, Inspelad föreläsning

Tekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Många ser en utveckling där det personliga mötet blir mer sällsynt och att tekniken utvecklas snabbare än regelverken. Detta framgår av en undersökning från Kommittén för teknologisk innovation och etik som besvarats av mer än tvåhundra myndigheter, regioner, kommuner och domstolar.

100

Virtual hospital at home – development of comprehensive solution for digital tracking and follow-up of dialysis patients at home.

Annette Fure, Dag Ausen, Elin Sundby Boysen, Etty Ragnhild Nilsen
Tisdag 15:30 - 16:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Vård i hemmet, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

The «patient’s own healthcare service» is introduced as the objective for the health care service of the future. One of the most salient tools in reaching this goal is increased use of technology and digitalization in general. A number of Norwegian hospitals have initiated innovation projects in order to map how the hospital may track and follow up patients at home, for example in order to dispatch the patient earlier from the hospital and increase the patient’s quality of life. In its present state, the contact between the hospital and the patient primarily takes place via telephone. The research project «Virtual hospital at home» aims to test a comprehensive, digital solution for virtual hospital at home that can be adapted to various patient groups. This is done through learning how a digital solution supports the various needs that the patients and the hospital staff has. The project aims to describe how the work processes and the logistics concerning the treatment can be improved, as well as explore both potential gains and the transferability to other patient groups. The project is supported by the regional network ‘Healthinnovation Telermark’, and is a triple-helix cooperation between Telemark Hospital, Norway, Sintef A/S, the University of South-Eastern Norway and Imatis A/S. The project is funded by Oslofjordfondet, part of the Regional Research Fund in Norway.

100

Biobanks and the Rise of Precision Medicine: Lessons from the Estonian Biobank

Tonu Esko
Tisdag 16:00 - 16:30 Precisionsmedicin
Engelska, Precisionsmedicin, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

How the Estonian Biobank, a cohort of more than 165,000 participants, is addressing industry challenges with data management and collaboration in the transition to precision medicine.

100

Effektivare diabetesvård genom videomöten i kombination med analys av glukos- och insulindata

Peter Adolfsson
Tisdag 16:00 - 17:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Inspelad föreläsning

Digitalisering och ny teknik ses som nyckelfaktorer i utvecklingen av en effektivare diabetesvård, men hittills har det saknats evidens. Peter Adolfsson, överläkare och specialist på CGM vid Hallands sjukhus, har sedan 2017 forskat på effekten av nya arbetssätt där tätare digitala vårdmöten i kombination med analys av glukos- och insulindata ersätter vissa fysiska besök. I föreläsningen presenterar han resultaten av sin forskning och berättar om hur han och hans team utvecklat nya arbetssätt som inte bara skapar nytta för vården utan framför allt för diabetespatienterna.

100

Health Village 2020 – Where are we today?

Aki Puustjärvi
Tisdag 16:00 - 17:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Annat, eHälsa, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Health Village started as a Helsinki University Hospital innovation project for mental diseases. Today, digital services provided by Health Village are used in all university hospital districts and in several smaller hospital districts covering over 65 per cent of the Finnish population. In this session, we will analyze the main reasons for the success of Health Village and compare the predicted and realized impact and what the key value drivers were.

100

Inspirationslägenhet Smartare Hem

Carina Andersson, Katarina Nordin Kajblad
Tisdag 16:00 - 16:30 Kommun - införande
Svenska, Välfärdsteknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Inspirationslägenheten Smartare Hem är utrustad med teknik som möjliggör självständighet, är trygghetsskapande
och relationsstödjande för i första hand målgruppen 70 +. Smartare Hem innehåller både analog och digital teknik. Smartare Hem är ett samverkansprojekt I Dalarna mellan det kommunala fastighetsbolaget Kopparstaden AB, Falu kommun, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Syftet är i första hand att bidra till förbättrad hälsa för äldre.