Profilbild för Hans Ahlqvist

Hans Ahlqvist Föreläsare

Sektionschef
Arbetsförmedlingen

Föreläsare för

Nu skrotar vi faxen och kör Säker digital kommunikation från 2021 - hur du skapar beredskap i din organisation

Tisdag 15:30 - 16:30 Teknik

Hans Ahlqvist är produktchef för området Informationssamverkan på Arbetsförmedlingen. Inom området ansvarar Hans för Arbetsförmedlingens externa informationsutbyte med andra myndigheter och offentliga aktörer med fokus på bastjänster och meddelandehantering. Hans har lång erfarenhet att arbeta med och leda stora projekt och uppdrag som spänner över såväl offentlig som privat sektor.

Personlig presentation
Hans Ahlqvist är sektionschef för området Informationssamverkan på Arbetsförmedlingen. Inom området ansvarar Hans för Arbetsförmedlingens externa informationsutbyte med andra myndigheter och offentliga aktörer med fokus på bastjänster och meddelandehantering.

Hans har lång erfarenhet att arbeta med och leda stora projekt och uppdrag som spänner över såväl offentlig som privat sektor.