Profilbild för Anna Essen

Anna Essen Paneldeltagare

Docent i företagsekonomi
Handelshögskolan i Stockholm
Personlig presentation
Anna Essén forskar om digitalisering på Handelshögskolan i Stockholm. Hon leder internationella studier om digitala infrastrukturer och e-hälsotjänster i vården och om autonoma transportsystem i framtidens smarta städer.