Kerstin Petersson Föreläsare

Barnmorska, sakkunnig
Sveriges Kommuner och Regioner

Föreläsare för

Digitala möjligheter med stor potential i Mödrahälsovården

Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd

Barnmorska och sakkunnig SKR, Kvinnors hälsa

Personlig presentation
Barnmorska och sakkunnig på SKR i satsningen på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Arbetar även med ett nationellt kvalitetsregister - Graviditetsregistret.