Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Produktionskontoret – Ryggraden för vård via nätet

Produktionskontoret – Ryggraden för vård via nätet Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 16:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Elin Andersson, Ola Winquist

Region Skåne har etablerat ett Produktionskontor, en central funktion för e-tjänsten Stöd och behandling. Vi skapar, supporterar och implementerar Stöd- och behandlingsprogram. Vi vill delge hur vi byggt upp Produktionskontoret och hur vi möter verksamhetens behov av vård via nätet.

Vi berättar hur vi validerar innehållet i program, hur vi arbetar med mål samt hur vi löpande arbetar med förbättringar. Vi kommer också dela med oss av röster från verksamheten kring deras upplevelse av att arbeta med Stöd och behandling samt hur vi ser behovet öka av vård via nätet under covid-19.

Språk

Svenska

Ämne

Implementering

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Styrning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Elin Andersson

Elin Andersson Föreläsare

Profilbild för Ola Winquist

Ola Winquist Föreläsare