Profilbild för Eva Estling

Eva Estling Föreläsare

Föreläsare för

Digitala möjligheter med stor potential i Mödrahälsovården

Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd

Samordnare för kvinnors hälsa, avdelningen för vård och omsorg, SKR

Personlig presentation
Samordnare för kvinnors hälsa, avdelningen för vård och omsorg, SKR