Profilbild för Magnus Fogelberg

Magnus Fogelberg Föreläsare

Västra Götalandsregionen

Föreläsare för

Internationell standardisering- vad har hänt sedan sist?

Tisdag 15:30 - 17:00 Systematiska hälsodata

Personlig presentation
Legitimerad läkare, neurolog, anställd vid Västra Götalandsregionens koncernkontor. Sedan 1990-talet arbetat med medicinsk informatik hos Svenska Institutet för Standarder (SIS), europeiska standardiseringskommittén (CEN) och internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Han har ledande ställning i utveckling av språk och terminologi hos SIS och Svenska Läkaresällskapet. Sedan ett år är han projektledare för ändringsarbetet med standarden ISO 13940:2015. Talar om Historien om Contsys.