Profilbild för Helen Broberg

Helen Broberg Föreläsare

Region Skåne

Föreläsare för

Internationell standardisering- vad har hänt sedan sist?

Tisdag 15:30 - 17:00 Systematiska hälsodata

Personlig presentation
Helen Broberg arbetar som informatikarkitekt på Digitalisering IT och MT förvaltningen i Region Skåne. Inom Region Skåne arbetar Helen med arkitekturstyrning och arkitekturledning samt i SDV-programmet (Skånes digitala vårdsystem).

Sedan mitten av 90-talet har Helen varit aktiv deltagare i standardiseringen inom TK334 Hälsoinformatik på nationell (SIS), europeisk (CEN) och internationell (ISO) nivå. Helen är och har varit deltagare i utveckling av och i revideringen av flera hälsoinformatiska standarder. Helen är idag tillsammans med Dipak Kalra projektledare för utvecklingen av en ny teknisk rapport för att harmonisera två ISO-standarder med HL7 FHIR.