Profilbild för Maria Sörby

Maria Sörby Paneldeltagare

Projektledare
RCC Uppsala Örebro
Personlig presentation
Maria Sörby är anställd vid RCC Uppsala Örebro och projektledare för det nationella projektet Införande av patientöversikter i cancervården. Maria är biokemist och disputerade vid Ludwiginstitutet för cancerforskning. Maria har många års erfarenhet av ledning och utveckling av infrastruktur i offentlig verksamhet, bland annat från Statens Veterinärmedicinska Anstalt och SciLifeLab