Helena Palm Föreläsare

Föreläsare för

Digitala möjligheter med stor potential i Mödrahälsovården

Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd