Profilbild för Charlotte Hall

Charlotte Hall Föreläsare

Kommitten för teknologisk innovation och etik

Föreläsare för

Teknikutvecklingens tempo utmanar offentlig sektor

Tisdag 15:30 - 16:00 Ekosystem

Charlotte Hall har lång erfarenhet av forskning, metodik och offentlig sektor. Idag arbetar hon med en utredning om framtidens teknikutveckling, med fokus på frågor inom medicin och etik. Charlotte är avdelningschef vid SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) och har tidigare arbetat vid bland annat Vetenskapsrådet, Regeringskansliet och Karolinska Institutet.

Personlig presentation
Charlotte Hall har lång erfarenhet av forskning, metodik och offentlig sektor. Idag arbetar hon med en utredning om framtidens teknikutveckling, med fokus på frågor inom medicin och etik.

Charlotte har bland annat arbetat vid SBU, Vetenskapsrådet, Regeringskansliet och Karolinska Institutet.