Profilbild för Ebba Hult

Ebba Hult Paneldeltagare

Samordnare
Nollvision cancer Center for AI, Innovation and the Future of Work HOUSE OF INNOVATION Handelshögskolan i Stockholm
Personlig presentation
Ebba Gunilla Melville Hult, BSc statskunskap och internationella relationer från Göteborgs universitet, har lång erfarenhet från att leda och driva projekt inom strategi, verksamhetsutveckling och affärsutveckling nationellt och internationellt inom flera samhällssektorer; hälsa- och sjukvård, omsorg, skola, försvar, IKT, trafiksäkerhet, energi- och miljöteknik. Hon arbetar sedan 2011 aktivt med internationaliseringen av svensk sjukvård och life science industri, särskilt inom cancervård.
Ebba är en av initiativtagarna till den nystartade innovationsmiljön Nollvision cancer med finansiering från Vinnova.