Profilbild för Kaija Seijboldt

Kaija Seijboldt Föreläsare

Region Stockholm

Föreläsare för

Swelife Diabetes 2018-2020: Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd

Jobbar på Akademiskt primärvårdscentrum som distriktssköterska och vårdutvecklingsledare inom diabetesvården. Akademiskt primärvårdscentrum, APC, servar personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) med utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Vi samordnar, kvalitetssäkrar och arrangerar utbildningar, exempelvis fortbildning och stöd via interprofessionella kunskapsteam. Diabetesteamet har ett kvalitetsarbete som benämns Diacert, som innebär workshop och förbättringsarbete i team.
Kaija jobbar också kliniskt en dag/ vecka på Kista Vårdcentral med sedvanlig diabetesmottagning.

Personlig presentation
Jobbar på Akademiskt primärvårdscentrum som distriktssköterska och vårdutvecklingsledare inom diabetesvården. Akademiskt primärvårdscentrum, APC, servar personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) med utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Vi samordnar, kvalitetssäkrar och arrangerar utbildningar, exempelvis fortbildning och stöd via interprofessionella kunskapsteam. Diabetesteamet har ett kvalitetsarbete som benämns Diacert, som innebär workshop och förbättringsarbete i team.
Kaija jobbar också kliniskt en dag/ vecka på Kista Vårdcentral med sedvanlig diabetesmottagning.