Profilbild för Ola Winquist

Ola Winquist Föreläsare

Föreläsare för

Produktionskontoret – Ryggraden för vård via nätet

Tisdag 15:30 - 16:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning