Profilbild för Malin Domeij

Malin Domeij Föreläsare

Projektledare
Inera

Föreläsare för

Nu skrotar vi faxen och kör Säker digital kommunikation från 2021 - hur du skapar beredskap i din organisation

Tisdag 15:30 - 16:30 Teknik

Malin Domeij är rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär och nyttan av digitalisering, till att driva större projekt som Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter.

Inom e-hälsoområdet har hon bl.a. arbetat med vårdgivare, regioner, myndigheter, akademi och näringsliv för att skapa nya digitala tjänster för patienter, forskare och vårdpersonal. På senare år har fokus inriktats mer på offentlig sektor som helhet och det viktiga samspelet mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter i att skapa nödvändiga förutsättningar för digital infrastruktur och en säker och effektiv informationsförsörjning.

Personlig presentation
Malin Domeij är rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär och nyttan av digitalisering, till att driva större projekt som Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter.

Inom e-hälsoområdet har hon bl.a. arbetat med vårdgivare, regioner, myndigheter, akademi och näringsliv för att skapa nya digitala tjänster för patienter, forskare och vårdpersonal. På senare år har fokus inriktats mer på offentlig sektor som helhet och det viktiga samspelet mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter i att skapa nödvändiga förutsättningar för digital infrastruktur och en säker och effektiv informationsförsörjning.