Profilbild för Eskil Degsell

Eskil Degsell Paneldeltagare

Närståenderepresentant
Närståenderepresentant
Personlig presentation
Eskil Degsell är öppet egenerfaren patient diagnostiserad med astma och allergi sedan barnsben. Han är också öppet egenerfaren närstående till hans fru som är diagnostiserad med en malign hjärntumör.
Eskil sitter också i styrelsen för Svenska Hjärntumörföreningen, ledningsbordet vid patientflöde Maligna Hjärntumörer vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Eskil är anknuten till RCC Stockholm – Gotland med fokus på patientrapporterade utfallsmått och närstående frågor.
Eskil är även anknuten till forskning vid Karolinska Institutet samt sitter med i patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård och omsorgsanalys.