Profilbild för Nadia Davoody

Nadia Davoody Moderator

Biträdande lektor och Program Direktör
Karolinska Institutet

Moderator för

Formering av ett nätverk för utbildning inom ehälsa

Tisdag 15:30 - 17:00 Kompetensförsörjning

Nadia Davoody är biträdande lektor i hälsoinformatik och programdirektör för det globala masterprogrammet i Hälsoinformatik. Hon har forskat om e-hälsa och IT i vården sedan 2010. Hon disputerade i Hälsoinformatik vid Karolinska Institutet 2016 på en avhandling om e-hälsotjänster för stroke-patienter. Som forskare har hon fokuserat på e-hälsa för och med patienter och anhöriga.

Personlig presentation
Nadia Davoody är biträdande lektor i hälsoinformatik och programdirektör för det globala masterprogrammet i Hälsoinformatik. Hon har forskat om e-hälsa och IT i vården sedan 2010. Hon disputerade i Hälsoinformatik vid Karolinska Institutet 2016 på en avhandling om e-hälsotjänster för stroke-patienter. Som forskare har hon fokuserat på e-hälsa för och med patienter och anhöriga.