Profilbild för Björn-Erik Erlandsson

Björn-Erik Erlandsson Föreläsare

Professor
KTH/Kemi, Bioteknologi och Hälsa, Inst för Medicinteknik och Hälsosystem

Föreläsare för

Internationell standardisering- vad har hänt sedan sist?

Tisdag 15:30 - 17:00 Systematiska hälsodata

Personlig presentation
Teknologie Dr från Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige, inom området Tillämpad elektronik. Numera Senior Advisor vid Skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, med ansvar för teknik och kvalitet i vården, tidigare Vice dekan för Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH mellan 2012 – 2016. Har varit biträdande koordinator vid KTH:s medicinska och biomedicinska teknikplattformen under åren 2010 - 2011.
Erfarenheter från forskning och utveckling, kvalitetsstyrning och regulatoriska frågor från internationella medicintekniska företag, Siemens och Nobel Industrier. Tidigare verksamhetschef vid Medicinsk informatik och teknik, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå och Akademiska sjukhuset, Uppsala och även professor i medicinsk teknik vid dessa universitet.
Han är också engagerad i standardiseringsarbetet inom medicinsk teknik och medicinsk informatik, ordförande i SIS/TK334 och därmed svensk delegat vid internationella standardiseringsorganisationer; CEN/CENELEC och ISO. Sedan augusti 2017 Convenor i ISO/TC215 Health informatics standardization, WG1. Styrelsemedlem i HL7 Sweden. Tidigare ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI). Medlem i Sektionen för Medicinsk teknik och fysiks certifieringskommitté (MTF). Tidigare medlem i vetenskapligt råd vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Expert i Statens Haverikommission 2011-2013: Slutrapport RO 2013: 02, Dödsfall på hjärtklinikens hjärtintensivavdelning N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholms län, den 17 oktober 2010, Dnr O-01/11, 2013-11-14. Senior rådgivare för Huddinge Kommun mellan 2016 - för utvecklingen av en ny gymnasieskola, Widerströmska gymnasiet, med inriktning på naturvetenskap, teknik inklusive ett fjärde år i medicinsk teknik (gymnasieingenjör), omvårdnad och ekonomi.