Profilbild för Rut Öien

Rut Öien Föreläsare

RiksSår

Föreläsare för

Nationellt beslutsstöd för svårläkta sår - en digital arena för kommunikation, kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö.

Tisdag 16:00 - 16:30 Framtidens vård

Allmänläkare, primärvården Blekinge, Docent i allmänmedicin, Lunds Universitet, Adjunct Associate Professor at Monash University, Melbourne, Australien.
Initiativtagare till och utvecklare av RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, nu ordförande i RiksSårs styrgrupp.
Många års erfarenhet av klinisk patientnära forskning, internationellt forskningssamarbete och som föreläsare, både nationellt och internationellt, inom sår och sårbehandling. Medicinsk expert för bl.a. SBU. Utmärkelser från EPSA, European Public Sector Award 2007, Götapriset 2007 och Guldskalpellen 2017.

Personlig presentation
Allmänläkare, primärvården Blekinge, Docent i allmänmedicin, Lunds Universitet, Adjunct Associate Professor at Monash University, Melbourne, Australien.
Initiativtagare till och utvecklare av RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, nu ordförande i RiksSårs styrgrupp.
Många års erfarenhet av klinisk patientnära forskning, internationellt forskningssamarbete och som föreläsare, både nationellt och internationellt, inom sår och sårbehandling. Medicinsk expert för bl.a. SBU. Utmärkelser från EPSA, European Public Sector Award 2007, Götapriset 2007 och Guldskalpellen 2017.