Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Internationell standardisering- vad har hänt sedan sist?

Internationell standardisering- vad har hänt sedan sist? Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 17:00 Systematiska hälsodata

Föreläsare: Björn-Erik Erlandsson, Helen Broberg, Jessica Rosenälv, Magnus Fogelberg, Mikael Wintell

 Under detta pass berättar svenska experter från SIS tekniska kommitté för Hälso- och sjukvårds informatik, om hur de arbeten som presenterades 2019 har gått framåt och vad som har diskuterats under framtagandet.

 Vi kommer också ta upp några nya arbeten och hur man jobbar med införandet och förvaltning av olika standarder i Sverige för att skapa interoperabilitet. En översikt av pågående ISO/CEN/HL7 arbeten. Internationell standardutveckling som kommer att påverka svensk vård och omsorg inom områdena: -International Patient Summary -Ageing in Community/Personalized Health Informatics -Reducing Clinicians Burden - VIA-metoden eller hur man ”bygger” en standardbaserad verksamhets- och informationsarkitektur i Hälso- och sjukvårdenDetta programblock innehåller 5 föreläsningar som är tänkta att ses i publiceras ordning.Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Björn-Erik Erlandsson

Björn-Erik Erlandsson Föreläsare

Professor
KTH/Kemi, Bioteknologi och Hälsa, Inst för Medicinteknik och Hälsosystem

Teknologie Dr från Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige, inom området Tillämpad elektronik. Numera Senior Advisor vid Skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, med ansvar för teknik och kvalitet i vården, tidigare Vice dekan för Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH mellan 2012 – 2016. Har varit biträdande koordinator vid KTH:s medicinska och biomedicinska teknikplattformen under åren 2010 - 2011.
Erfarenheter från forskning och utveckling, kvalitetsstyrning och regulatoriska frågor från internationella medicintekniska företag, Siemens och Nobel Industrier. Tidigare verksamhetschef vid Medicinsk informatik och teknik, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå och Akademiska sjukhuset, Uppsala och även professor i medicinsk teknik vid dessa universitet.
Han är också engagerad i standardiseringsarbetet inom medicinsk teknik och medicinsk informatik, ordförande i SIS/TK334 och därmed svensk delegat vid internationella standardiseringsorganisationer; CEN/CENELEC och ISO. Sedan augusti 2017 Convenor i ISO/TC215 Health informatics standardization, WG1. Styrelsemedlem i HL7 Sweden. Tidigare ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI). Medlem i Sektionen för Medicinsk teknik och fysiks certifieringskommitté (MTF). Tidigare medlem i vetenskapligt råd vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Expert i Statens Haverikommission 2011-2013: Slutrapport RO 2013: 02, Dödsfall på hjärtklinikens hjärtintensivavdelning N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholms län, den 17 oktober 2010, Dnr O-01/11, 2013-11-14. Senior rådgivare för Huddinge Kommun mellan 2016 - för utvecklingen av en ny gymnasieskola, Widerströmska gymnasiet, med inriktning på naturvetenskap, teknik inklusive ett fjärde år i medicinsk teknik (gymnasieingenjör), omvårdnad och ekonomi.

Profilbild för Helen Broberg

Helen Broberg Föreläsare

Region Skåne

Helen Broberg arbetar som informatikarkitekt på Digitalisering IT och MT förvaltningen i Region Skåne. Inom Region Skåne arbetar Helen med arkitekturstyrning och arkitekturledning samt i SDV-programmet (Skånes digitala vårdsystem).

Sedan mitten av 90-talet har Helen varit aktiv deltagare i standardiseringen inom TK334 Hälsoinformatik på nationell (SIS), europeisk (CEN) och internationell (ISO) nivå. Helen är och har varit deltagare i utveckling av och i revideringen av flera hälsoinformatiska standarder. Helen är idag tillsammans med Dipak Kalra projektledare för utvecklingen av en ny teknisk rapport för att harmonisera två ISO-standarder med HL7 FHIR.

Profilbild för Jessica Rosenälv

Jessica Rosenälv Föreläsare

Hälso- och sjukvårdsförvaltning Region Stockholm

Jag arbetar med strategiska frågor inom hälsoinformatik på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Sedan många år tillbaka deltar jag aktivt i nationellt och internationellt standardiseringsarbete.
Ingår som expert i TK 334 på SIS och i TC 215 på ISO. Dessutom är jag vice ordförande i ISO TC 215 WG1 som arbetar med arkitektur, ramverk och modeller. Från 2017 är jag projektledare för ISO TS 22272 som handlar om metoden för verksamhets- och informationsbehovsanalyser, VIA-metoden.

Profilbild för Magnus Fogelberg

Magnus Fogelberg Föreläsare

Västra Götalandsregionen

Legitimerad läkare, neurolog, anställd vid Västra Götalandsregionens koncernkontor. Sedan 1990-talet arbetat med medicinsk informatik hos Svenska Institutet för Standarder (SIS), europeiska standardiseringskommittén (CEN) och internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Han har ledande ställning i utveckling av språk och terminologi hos SIS och Svenska Läkaresällskapet. Sedan ett år är han projektledare för ändringsarbetet med standarden ISO 13940:2015. Talar om Historien om Contsys.

Profilbild för Mikael Wintell

Mikael Wintell Föreläsare

CStO, Standardiseringsansvarig
VGR

Mikael Wintell har arbetat med standardisering Hälso- och sjukvård sedan -90 talet, då främst inom området Diagnostik. Mikael är idag ansvarig för standardiseringsfrågor Västra Götalandsregionen, sitter med i SIS Tk334, Hälsoinformatik, Internationell Ordförande i DICOM, Digital Patologi, Ordförandeför HL7 Sverige samt sitter med i Int Board. Arbetar idag med två ändringar av befintliga standarder, Contys samt Detaljerade Kliniska Modeller. Till vardags när Mikael inte sysslar med ovan arbetar han med informatikarbetet inom Framtidens VårdinformationsMiljö, FVM VGR där regionen skall införa Milleninnium inom hela sin verksamhet samt inom de 49 kommunerna som finns i upptagningsområdet. Kommunerna har tre olika optionsområden som de valt mellan men alla har valt option 1 som innebär möjlighet att kunna läsa information.