Profilbild för Mikael Wintell

Mikael Wintell Föreläsare

CStO, Standardiseringsansvarig
VGR
Personlig presentation
Mikael Wintell har arbetat med standardisering Hälso- och sjukvård sedan -90 talet, då främst inom området Diagnostik. Mikael är idag ansvarig för standardiseringsfrågor Västra Götalandsregionen, sitter med i SIS Tk334, Hälsoinformatik, Internationell Ordförande i DICOM, Digital Patologi, Ordförandeför HL7 Sverige samt sitter med i Int Board. Arbetar idag med två ändringar av befintliga standarder, Contys samt Detaljerade Kliniska Modeller. Till vardags när Mikael inte sysslar med ovan arbetar han med informatikarbetet inom Framtidens VårdinformationsMiljö, FVM VGR där regionen skall införa Milleninnium inom hela sin verksamhet samt inom de 49 kommunerna som finns i upptagningsområdet. Kommunerna har tre olika optionsområden som de valt mellan men alla har valt option 1 som innebär möjlighet att kunna läsa information.