Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Hälsoappar

Den digitala utvecklingen i samhället går i en allt snabbare takt. Användningen av ny teknik förändrar förutsättningarna för hur vård och omsorg utförs med tekniken som verktyg. Hälsoappar har funnit under flera år men både antalet hälsoappar och användningen har ökat de senaste åren. Det innebär att individen får en ökad kunskap om sin egen hälsa och ökade möjligheter att själv kunna påverka hälsan samt vara mer självständig. Det skrivs en del debattartiklar i ämnet men det saknas fortfarande evidensbaserad kunskap i frågor som handlar om användandet av hälsoappar och förutsättningarna för detta.

Det finns olika behov som varierar med användningsområde och funktionalitet, samt för olika roller. Individer samt vård- och omsorgsgivare har svårt att urskilja de hälsoappar som är säkra, gör nytta och är tillförlitliga. De behov som användarna har pekar på att användningen och utvecklingen av hälsoappar bör ske på ett säkert och ändamålsenligt sätt så att de uppfyller sitt syfte. Detta överensstämmer med intentionerna i visioner och strategier som finns framtagna inom området e-hälsa och digitalisering i Sverige.

En förutsättning för en digital samverkan är interoperabilitet. Utmaningar finns när det gäller hälsoappar inom alla perspektiv (juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk) av interoperabilitet. Inom vissa användningsområden av hälsoappar saknas i Sverige, helt eller delvis, standarder och ramverk.

Flera europeiska länder har tagit initiativ till att öka tilliten till hälsoappar genom olika standarder, ramverk samt strukturer för kvalitetssäkring av hälsoappar. Även hur dessa länder finansierar, förskriver eller på andra sätt tillhandahåller hälsoappar inom vård och omsorg beskrivs i rapporten. Dessa länder kan utgöra inspiration till Sveriges arbete


En fortsättning på detta spåret hittar du i spåret Reimbursement and market access for digital solutions

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Hälsoappar - Inledning och definition

Hälsoappar - Inledning och definition

Björn Erik Erlandsson
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:10 A4
Hälsoappar, Svenska, Förinspelat + På plats, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Appar

Profilbild för Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar?

Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar?

Mari Banck, Marie Granander
Tisdag 23 maj 2023 13:10 - 13:30 A4
Hälsoappar, Svenska, Förinspelat + På plats, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Appar

Profilbild för Digital kostregistrering - hur jobbar vi med det i vardagen

Digital kostregistrering - hur jobbar vi med det i vardagen

Helle Sörensen, Therese Norbäck
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 13:50 A4
Hälsoappar, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Dokumentation, Appar, Användbarhet

Profilbild för Hälsoappar – vilka kan jag rekommendera till patienter?

Hälsoappar – vilka kan jag rekommendera till patienter?

Caroline Eklund, Petra von Heideken Wågert
Tisdag 23 maj 2023 13:50 - 14:10 A4
Hälsoappar, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Test/validering, Appar

Profilbild för Hälsoappar och egenmonitorering ur ett användarperspektiv

Hälsoappar och egenmonitorering ur ett användarperspektiv

Mirjam Ekstedt
Tisdag 23 maj 2023 14:10 - 14:35 A4
Hälsoappar, Svenska, Förinspelat + På plats, Verktyg för implementering, Introduktion, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Kommun, Appar, Användbarhet

Profilbild för Hälsoappar och regelverk

Hälsoappar och regelverk

Sandra Sjöåker
Tisdag 23 maj 2023 14:35 - 15:00 A4
Hälsoappar, Svenska, Förinspelat + På plats, Annat, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Appar, Juridik, Information/myndighet

Profilbild för Vad händer i Europa gällande reimbursement av Digital Hälsa?

Vad händer i Europa gällande reimbursement av Digital Hälsa?

Mattias Kyhlstedt
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 15:55 A4
Hälsoappar, Svenska, Enbart på plats, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Information/myndighet

Profilbild för Hälsoappar enligt SIS CEN ISO TS 82304-2

Hälsoappar enligt SIS CEN ISO TS 82304-2

Jenny Acaralp
Tisdag 23 maj 2023 15:55 - 16:20 A4
Hälsoappar, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet

Profilbild för Panel –  Hur går vi vidare i Sverige?

Panel – Hur går vi vidare i Sverige?

Ann Gustafsson, Lena Morgan, Anna Östbom, Göran Petersson, Jesper Olsson, Mirjam Ekstedt
Tisdag 23 maj 2023 16:20 - 17:00 A4
Hälsoappar, Svenska, Enbart på plats, Panel, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Appar