Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Patientdelaktighet / UX

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Unga vuxna cancerdrabbades möte med primärvården

Christina Pellou, Sandra Häggander
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Patientsäkerhet

Profilbild för Digitaliseringsträffar för medborgare

Digitaliseringsträffar för medborgare

Eva Pilsäter Faxner
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Utbildning (utbildningsbevis), Patientsäkerhet

Profilbild för Patientkommunikation i fokus - från papper till strukturerad digital patientresa

Patientkommunikation i fokus - från papper till strukturerad digital patientresa

Jim Larsson, Louise Ercolino, Victoria Sandqvist
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet

Profilbild för Digitalt hjälpmedel för Nära vård för suicidala patienter

Digitalt hjälpmedel för Nära vård för suicidala patienter

Lillemor Broling, Åsa Berggren
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Sammanhållen planering i 1177 - gemensamma standarder för vårdplaner och digitalt stöd till nära vård

Sammanhållen planering i 1177 - gemensamma standarder för vårdplaner och digitalt stöd till nära vård

Liv Fries, Sofie Zetterström, Cecilia Qwinth, Cecilia von Alten, Chris Landergren, Johannes Hörnberg, Lisbeth Löpare Johansson, Maria Gill
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 12:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Panel, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Användbarhet

Profilbild för Patientrapporterade mått, en förutsättning för personcentrerad vård

Patientrapporterade mått, en förutsättning för personcentrerad vård

Lars Gustafsson, Thomas Wallenfeldt
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning

Profilbild för Roadmap till patientdelaktighet

Roadmap till patientdelaktighet

Cristin Lind, Eva Helmersson, Jenny Christensson, Lena Strömberg
Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 14:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Patientmedverkan - en förutsättning för optimal utveckling av digitala verktyg i vården

Patientmedverkan - en förutsättning för optimal utveckling av digitala verktyg i vården

Frida Smith, Karin Svenningsson
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 14:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Användbarhet

Revision enligt standard för patientdelaktighet

Hanna Svensson, Jenny Wetterling
Onsdag 24 maj 2023 14:30 - 15:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Nöjdhet och användarbeteende på 1177

Nöjdhet och användarbeteende på 1177

Andreas Leifsson
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Övrigt, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Användbarhet nyckel till framgång - case study Region Västernorrland

Användbarhet nyckel till framgång - case study Region Västernorrland

Gerda Tjernström
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Är det de äldre som inte förstår systemet eller systemet som inte förstår de äldre?

Är det de äldre som inte förstår systemet eller systemet som inte förstår de äldre?

Anna-Karin Edstedt Bonamy, Katarina Wettin, Lina Nilsson
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Panel, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning, Användbarhet

Profilbild för Extremanvändares erfarenheter är viktig för digitalisering

Extremanvändares erfarenheter är viktig för digitalisering

Gunilla Karlsson
Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för Lyssna så att någon hör. Verklig användning av patienters röst

Lyssna så att någon hör. Verklig användning av patienters röst

Christian Andersson, Sofia Tegelid
Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 09:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning, Användbarhet

Profilbild för Den digitala arbetmiljön inom hälso och sjukvården - hur ser den ut idag och hur kan vi jobba för att det ska bli bättre imorgon?

Den digitala arbetmiljön inom hälso och sjukvården - hur ser den ut idag och hur kan vi jobba för att det ska bli bättre imorgon?

Åsa Cajander
Torsdag 25 maj 2023 09:30 - 10:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning, Användbarhet

Profilbild för Användarvänlighetens betydelse inom medicinsk innovation

Användarvänlighetens betydelse inom medicinsk innovation

Emma Långström, Isabella Smolarski
Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 10:55 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Profilbild för Hur involverades invånare i listningstjänsten

Hur involverades invånare i listningstjänsten

Agneta Calleberg, David Jakobsson, Linus Ersson, Marcelle Ghaoui, Tina TarreMonfrino
Torsdag 25 maj 2023 10:55 - 11:20 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Hur kan vi öka patientsäkerhet för dem med kommunikations- och språksvårigheter genom teknik?

Hur kan vi öka patientsäkerhet för dem med kommunikations- och språksvårigheter genom teknik?

Linn Persson Lidholm
Torsdag 25 maj 2023 11:20 - 11:45 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Patientsäkerhet, Etik

Profilbild för Så här pratar du med oss som har hörselnedsättning/dövhet?

Så här pratar du med oss som har hörselnedsättning/dövhet?

Isabel Engwall
Torsdag 25 maj 2023 11:45 - 12:10 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik