Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Vad händer i Europa gällande reimbursement av Digital Hälsa?

Vad händer i Europa gällande reimbursement av Digital Hälsa? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 15:55 A4

Föreläsare: Mattias Kyhlstedt

Spår: Hälsoappar

  • Vilken betydelse har det regulatoriska ramverket för utvärdering och reimbursement?
  • Vilka olika kategorier av digital hälsa har dedikerade program
  • Hur utvärderas digitala lösningar?
  • Vad är det för typ av effekt man utvärderar?
  • Vilken typ av studier önskas
  • Hur skiljer det sig mellan olika länder?
Ämne

Policy

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Mattias Kyhlstedt

Mattias Kyhlstedt Föreläsare