Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar?

Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:10 - 13:30 A4

Föreläsare: Mari Banck, Marie Granander

Spår: Hälsoappar

Vinnväxtinitiativet DigitalWell Arena är skapat ur den värmländska kraftsamlingen och har sedan start 2019 samlat över 700 aktörer i ekosystemet för att fler ska kunna leva ett hälsosammare liv och att vi ska kunna klara de komplexa samhällsutmaningarna kopplat till hälsa som ligger framför oss.

Mari Banck och Marie Granander berättar om hur initiativet arbetar för att öka interaktionen mellan offentliga aktörer och företag, stimulera till etableringen av internationella ramverk för kvalitet, samt bygger stöd för validering, test och utbildning som ger trygghet och ökar kunskapen för digital hälsoinnovation.

Ämne

Innovation

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Appar

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Mari Banck

Mari Banck Föreläsare

Utvecklingsledare
Region Värmland

Utvecklingsledare i Region Värmland, innovation och utveckling där jag bland annat stöttar utveckling av idéer till nya produkter och tjänster, som på sikt leder till en bättre hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildnings- och kulturutbud. Innovationsslussen ger medarbetare, företag och medborgare som har en idé som kan förbättra , få stöd och råd för att komma vidare och utveckla sin idé. Har även uppdrag i DigitalWell arena där vi Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv.

Profilbild för Marie Granander

Marie Granander Föreläsare

Process Manager
Stiftelsen Compare

Senior projekt- och processledare som brinner för att tillgängliggöra kunskapen och interaktionen som offentlig sektor behöver för att vara riktigt bra beställare, attraktiv arbetsgivare och trygg och säker utförare.