Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Egenmonitorering

Egenmonitorering handlar om att mäta olika hälsorelaterade värden i sin egenvård, ofta med digital teknik. Det ingår ofta i en tjänst där man kan se och analysera sitt nya och sina historiska mätvärden och dela med sig till vårdpersonal. Både personal och patient kan agera om något försämras.

Syfte med spåret om egenmonitorering är att belysa införandet av digitala tjänster för egenmonitorering från olika områden tex informationshantering, organisation, finansiering, transformation och verksamhetsförändring. Spåret sträcker sig över en hel dag och är uppdelad i tre olika delar.

  • Erfarenheter av egenmonitorering, nuläge och utmaningar, så väl pilotprojekt som sedan länge etablerade arbetssätt kommer att presenteras. 

  • Framtiden för egenmonitorering och health tech. Egenmonitorering och egenvård är något som måste ägas och lösas av varje individ, sjukvård och omsorg kan bara stötta. Samtidigt behöver lösningar och projekt vara interoperabla med olika system och samordning behövs för att personal inom sjukvård och omsorg ska kunna arbeta med egenmonitorering. En lösning för varje egenmonitoreringsbehov är inte en rimlig väg framåt. Under detta deltemat kommer vi att blicka framåt för hur bredare lösningar kan fungera men också titta framåt mot healthtech området.

  • Avslutningsvis kommer nytta, uppföljning och samverkan att belysas. Föredrag som presenterar hur samverkan mellan vårdgivare, patienter och omsorg kan fungera för att egenmonitorering. Uppföljning av egenmonitorering och hur nyttan kan utvärderas kommer också att beröras


Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Introduktion av spåret Egenmonitorering

Introduktion av spåret Egenmonitorering

Hanna Svensson, Karina Tellinger
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 08:40 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Orientering, Introduktion

Profilbild för Från 500 till 5 000 – varför, hur och vad vi lärt oss av Sveriges första massuppskalning av egenmonitorering

Från 500 till 5 000 – varför, hur och vad vi lärt oss av Sveriges första massuppskalning av egenmonitorering

Annette Boije
Onsdag 24 maj 2023 08:40 - 09:00 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar

Profilbild för Kan man verkligen slopa årskontrollerna helt och hållet?

Kan man verkligen slopa årskontrollerna helt och hållet?

Ulf Österstad
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:15 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering

Profilbild för Telemonitorering av KOL och individuell vårdplan

Telemonitorering av KOL och individuell vårdplan

Petra Jacobson
Onsdag 24 maj 2023 09:15 - 09:30 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Introduktion, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Dokumentation, Appar

Profilbild för Egenmonitorering i Nära vård. Perhit-studien som exempel på införande och utvärdering

Egenmonitorering i Nära vård. Perhit-studien som exempel på införande och utvärdering

Lisbeth Löpare Johansson, Patrik Midlöv, Ulrika Andersson, Mikael Hoffmann
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Test/validering, Appar, Användbarhet

Profilbild för Den virtuella hjärtsviktmottagningen – Så tar vi vara på vården största outnyttjade resurs: Patienten

Den virtuella hjärtsviktmottagningen – Så tar vi vara på vården största outnyttjade resurs: Patienten

Inger Hagerman
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 10:45 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning

Profilbild för En gamechanger inom KOL-vården

En gamechanger inom KOL-vården

Anna Carleborg, Hanna Sandelowsky, Pelle Axelsson
Onsdag 24 maj 2023 10:45 - 11:10 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Användbarhet

Profilbild för Implementering av egenmonitorering för astmatiker för ökad vårdkapacitet och kontinuitet för patienten

Implementering av egenmonitorering för astmatiker för ökad vårdkapacitet och kontinuitet för patienten

Cecilia Lago
Onsdag 24 maj 2023 11:10 - 11:25 A1
Egenmonitorering, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Egenmonitorering ur ett patientperspektiv

Egenmonitorering ur ett patientperspektiv

Fanette Caudron, Lise Lidbäck
Onsdag 24 maj 2023 11:25 - 11:45 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet

Kunskapsstyrningen och egenmonitorering

Erica Sandberg, Helen Sjöland, Christina Holmström, Mats Börjesson
Onsdag 24 maj 2023 11:45 - 12:10 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Panel, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering

Profilbild för Nyttja befintlig och historisk vårddata för strukturerad uppföljning av egenmonitoreringseffekter på vårdkonsumtion

Nyttja befintlig och historisk vårddata för strukturerad uppföljning av egenmonitoreringseffekter på vårdkonsumtion

Erik Reinicke, Sara Ribacke
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Digitala hjälpmedel i socialtjänst och hälso- och sjukvård – i Västra Götaland löser regionen och kommunerna detta tillsammans

Emma Övelius, Peter Amundin
Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 13:45 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Effekt och nytta för vem?

Effekt och nytta för vem?

Jenny Harrysdotter
Onsdag 24 maj 2023 13:45 - 14:10 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering

Profilbild för Tillsammans - ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer

Tillsammans - ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer

Elin Fernholm, Göran Henriks, Margareta Haag, Helena Conning
Onsdag 24 maj 2023 14:10 - 14:40 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Egenmonitorering med stöd av MyData operatörer

Egenmonitorering med stöd av MyData operatörer

Fredrik Lindén
Onsdag 24 maj 2023 14:40 - 15:00 A1
Egenmonitorering, Svenska, English, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Etik

Profilbild för Distansövervakning-måste det alltid vara MDR klassat?

Distansövervakning-måste det alltid vara MDR klassat?

Anders Strömberg
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 15:45 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för Hur ser framtidens landskap ut för att hantera kroniska sjukdomar och främja egenvård?

Hur ser framtidens landskap ut för att hantera kroniska sjukdomar och främja egenvård?

Linda Strang
Onsdag 24 maj 2023 15:45 - 16:00 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Test/validering, Appar, Användbarhet

Profilbild för Ett vårdsystem för hela patientens behov – en utopi?

Ett vårdsystem för hela patientens behov – en utopi?

Tobias Perdahl
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:15 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Användbarhet

Profilbild för Visning av hälsodata för invånaren - vad finns det för förutsättningar?

Visning av hälsodata för invånaren - vad finns det för förutsättningar?

Fredrik Rosenberg, Magnus Lindström, Sara Meunier
Onsdag 24 maj 2023 16:15 - 16:35 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling

Profilbild för Mer hälsa för pengarna – varför inte? Om den nya vågen HealthTech, goda kliniska resultat, ökad livskvalitet och avlastning av vården – vad vi väntar på?

Mer hälsa för pengarna – varför inte? Om den nya vågen HealthTech, goda kliniska resultat, ökad livskvalitet och avlastning av vården – vad vi väntar på?

Carl Borrebaeck, Lina Johansson, Marianne Larsson, Mitko Capanov
Onsdag 24 maj 2023 16:35 - 17:00 A1
Egenmonitorering, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Patientsäkerhet, Användbarhet